2-3.5 tons H3 series

Model              : CPCD20/25/30/35-WS1H

Engine             : ISUZU C240 Japan

Power              : 35.4/2500 kW/rpm

Fuel                 : Diesel Oil

Lifting capacity: 2 - 3.5 tons

Lifting height    : 3 m - 7.5 m

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Sản phẩm đã xem
popup

Số lượng:

Tổng tiền: